Strona główna
 
 
     Gmina Pcim położona jest w Beskidzie Średnim, przy jego granicy z Beskidem Wyspowym. Doliny Raby i Trzebunki dzielą Beskid Średni na trzy pasma górskie: Pasmo Łysiny, Pasmo Koskowej Góry i Pasmo Babicy.
      Pod względem administracyjnym gmina Pcim znajduje się w powiecie myślenickim województwa małopolskiego. Graniczy z nią 7 innych gmin: Myślenice, Wiśniowa, Lubień, Tokarnia, Sułkowice (powiat Myślenice), Mszana Dolna (powiat Limanowa) i Budzów (powiat Sucha Beskidzka).
      W skład gminy wchodzą trzy miejscowości: Pcim, Stróża i Trzebunia, liczące łącznie 10.100 mieszkańców. Łączna ich powierzchnia wynosi 8905 ha. Największą miejscowością w gminie jest Pcim - 4907 mieszkańców (stan na 31.12.2001 r.) i 4078 ha powierzchni. Na drugim miejscu znajduje się Stróża (2904 mieszkańców i 2439 ha), niewiele mniejsza jest Trzebunia (2300 mieszkańców, 2388 ha).
      Gmina ma typowy dla Beskidu Średniego, rolniczy krajobraz z dużym udziałem lasów. Struktura użytkowania ziemi przedstawia się następująco: grunty orne 31%, sady, łąki i pastwiska 10%, lasy 52%, wody 1%, użytki techniczne 5,5%, nieużytki - 0,5%. Wysoka lesistość stanowi jeden z najważniejszych atutów okolicy.
      Dogodne położenie komunikacyjne czyni gminę łatwo dostępną dla turystów. Pcim znajduje się przy trasie E77 (krajowa nr 7, popularna "zakopianka") w odległości 46 km od Krakowa i 61 km od Zakopanego. W Pcimiu odgałęzia się od "zakopianki" lokalna droga do Jordanowa (20 km), do trasy nr 28 (Wadowice - Nowy Sącz). Inny wariant dojazdu do drogi nr 28 wiedzie ze Stróży przez Trzebunię do Budzowa.© Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Sportu i Informacji Lokalnej NEDAN w Pcimiu, 2003.